Nyhed: SE Vækstpulje støtter projektet "Art in Audio - Audio in art"


Bestyrelsen for SE Vækstpulje har på sit møde den 4. april 2017 besluttet at bevilge i alt 91.000 kr. til Elkodans projekt "Art in Audio - Audio in Art". Projektet "Art in Audio - Audio in Art" går ud på at udvikle og markedsføre en ny type flade højtalere som er indbygget i indrammet kunst & billeder og dermed at redefinere den måde som moderne lyd bliver skabt på både i det offentlige rum og i de private hjem.

Energi – og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. En af de måder SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje til at støtte værdiskabende formål. SE’s repræsentantskab besluttede at etablere SE Vækstpulje i april 2014. Med vækstpuljens midler kan SE tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE´s kunder og andelshavere bevæger sig i. Bestyrelsen for SE Vækstpulje varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner og uddeler midler tre gange årligt. SE´s repræsentantskab beslutter på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge SE Vækstpulje har til rådighed. I 2016 er der afsat 15 mio. kr. til puljen.